บริการของเรา

เรามีบริการทางด้านการบัญชีทุกประเภท เพื่อให้ความสะดวกแก่ท่าน


1. รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี

รายการ ค่าบริการ หมายเหตุ
จัดทำบัญชีรายเดือน เริ่มต้นที่                            2,000.- รวมยื่นแบบภาษีประจำเดือน
ค่าสอบบัญชี เริ่มต้นที่
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของ
ผู้ตรวจสอบบัญชี


2. บริการจดทะเบียน

รายการ ค่าบริการ หมายเหตุ

จดทะเบียนบริษัท
                 
10,000.- รวมค่าธรรมเนียม
ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ออนไลน์

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
                 
5,500.-
รวมค่าธรรมเนียม
ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ออนไลน์
  

จดทะเบียนพาณิชย์ ( ร้านค้า / หสม. )

2,500.- รวมค่าธรรมเนียม
จดเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า - ออก,
ย้ายที่อยู่, วัตถุประสงค์
หรือที่เกี่ยวกับกรมพัฒฯ
4,000.- ไม่รวมค่าธรรมเนียม

จดเปลี่ยนแปลงเรื่องต่าง ๆ กับสรรพากร

2,500.-

จดทะเบียนเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับประกันสังคม

2,500.-                                                

3. บริการอื่น ๆ


รายการ ค่าบริการ หมายเหตุ
บริการคัดเอกสารกรมพัฒฯ                            500.-                                                 

ปรึกษาฟรี ก่อนตัดสินใจ

ติดต่อ คุณทศพร
Tel.       : 02-408-4215
Hotline : 081-616-1315
Email    : jtac24569@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: